• Welkom
  • Potloden
  • Lepels

Verslag vergadering: 08/11/2018

Bestuur:
  • Aanwezig: Iris, Els, Sally
  • Verontschuldigd: Michael

Leden:

  • Tina, Sara, Christian, Geert, Stijn

(rekening met GDPR, worden enkel voornamen vermeld)

1) huishoudelijk reglement - dagelijks bestuur ouderraad/schoolraad
○ Update van bestaand document in overleg met schoolteam
○ Volgende vergadering afgewerkt document


2) activiteiten schooljaar 2018 - 2019

2.1) receptie

○ Hogere tafels voorzien
○ met leerkrachten kleuterschool - goed initiatief
○ vraag om opnieuw in de klassen te gaan spreken
○ locatie in vraag stellen?

2.2) oudercafé

○ succes, ouder en grootouders aanwezig
○ volgende editie : 28 november
○ eventueel met "Thema: Smartschool"
○ namen ouders noteren indien interesse in ouderraad

2.3) textielinzameling

○ succes, goed georganiseerd
○ inkomsten reeds ontvangen

2.4) Helm op Fluo Top

○ 1 november tot 1 maart
○ gemiddeld 3 x per week stickeren
○ Communicatie in 'beperkte' groep van vrijwilligers
○ Fluo-party op 1 maart 2019
○ Maandag 12/11/2018 XIUGRAAG-actie (kaartjes en spandoeken)
○ Krant contacteren?
○ Deelname via mnm.be en inschrijven op verkeersouders.be
○ Uitkijken naar overname coördinatie schooljaar 2019-2020?

2.5) boekenbeurs

○ 26 april 2019 i.s.m. Jeukiboek
○ Werkgroep - later te bepalen

2.6) ijsjes op school

○ Laatste week juni
○ 6e leerjaar op zeeklassen

3) feedback schoolraad

○ Leerlingenaantallen en ambten
○ Wijzigingen schoolreglement
○ GDPR
○ Visietekst pestbeleid

4) brainstorm mogelijke investeringen

○ Fietsenstalling
○ Nieuw spelmateriaal
○ Mezzanine
○ Uitstapjes/film/toneel
○ Fluo gadgets / spandoeken
○ Extra zwemleraar

5) Varia

○ Ouderbevraging
○ Leerlingenbevraging
○ Ouderraadbevraging
○ Punten voor schoolraad: zandbak kleuters? Fiets/voetgangersexamen?
© Ouderraad Heilig Hart & College Halleweg